Aktuelt

Ny adopsjonslov

Ny adopsjonslov trådte i kraft 1. juli d.å. Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er. Når et adoptivbarn fyller 18 år, har det rett til å få...

les mer

Forslag til ny arvelov

I statsråd 22. juni d.å. la regjeringen frem forslag til ny arvelov (Prop. 107 L). Lovforslaget inneholder regler både om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arveloven og skiftelovens regler om dødsboskifte. Skiftelovens regler om skifte av felleseie...

les mer