Advokatene

Myrvold, Nøkleby & Gjølstad

Kontorfelleskap MNA Med over 125 års erfaring

Velkommen til oss

Advokatene Myrvold, Nøkleby & Gjølstad driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap i Kongsvinger. Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende, bedrifter, offentlige organer m.fl. Vi gir råd og fører saker for domstoler, fylkesnemnder og andre tvisteløsningsorganer.

Advokatene Myrvold, Nøkleby & Gjølstad har med forskjellige advokatsammensetninger og forskjellige navn, drevet advokatvirksomhet i Kongsvinger siden 1893. Sakfører Ole A. Herud åpnet da sakførerforretning i Jonas Liesgt. 2, Kongsvinger.

Advokat Jan Erik Myrvold ble opptatt som kompanjong i advokatforretningen i 1975. Advokatene Liv Nøkleby og Thorbjørn Gjølstad tiltrådte advokatfellesskapet henholdsvis i 2001 og 2012.

Advokatfellesskapet har i dag kontor i Fjellgt. 5, Kongsvinger, i samlokalisering og samarbeid med Kreditorforeningen Øst SA.