Våre medarbeidere

Jan Erik Myrvold

Jan Erik Myrvold

Advokat

myrvold@advokateneikongsvinger.no

Advokat Jan Erik Myrvold avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1973. I 1973 – 1974 var han ansatt som politifullmektig ved Kongsberg politimesterembete. I 1974 – 1975 arbeidet han som dommerfullmektig ved Vinger og Odal sorenskriverembete. Han fikk advokatbevilling i 1975 og har siden da hatt egen advokatpraksis. Frem til 2018 var han fast forsvarer ved Glåmdal tingrett.

Advokat Jan Erik Myrvold har vært medlem og leder av Disiplinærutvalget for Østfold, Follo, Romerike og Hedmark kretser av Den norske Advokatforening. Han har vært medlem av Kontrollkomiteen i Sparebank 1 Østlandet og samarbeidsadvokat med Norges Bondelag og Huseiernes Landsforening.

Advokat Jan Erik Myrvold er direktør i Kreditorforeningen Øst SA.

Fagområder: Fast eiendom, arv og skifte, straffesaker, kontraktsrett, arbeidsrett, forvaltningsrett, ekspropriasjon mv

www.kred.no

Liv Nøkleby

Liv Nøkleby

Advokat

nokleby@advokateneikongsvinger.no

Advokat Liv Nøkleby avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1983. Hun arbeidet i Handelsdepartementet og Utenriksdepartementet i 1984 – 1989. Hun har fra 1989 vært privatpraktiserende advokat i Kongsvinger. Hun har gjennom sin advokatvirksomhet hatt omfattende prosedyre oppdrag på feltet barnerett og barnevernrett. Hun har fra 1990 hatt oppdrag for kommuner i Glåmdalsregionen. Hun har fra 2014 vært ansatt som advokat i Odal barneverntjeneste og fra 2017 som advokat i Solør Barneverntjeneste.

Fagområder: Saker etter barnevernlov og barnelov, arv familie og skifte.

Thorbjørn Gjølstad

Thorbjørn Gjølstad

Advokat

tg@advokatgjolstad.no

Advokat Thorbjørn Gjølstad avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1999. Han arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet i 2000-2001. I 2001-2004 var han dommerfullmektig ved Glåmdal tingrett. Fra 2004 har han vært privatpraktiserende advokat i Kongsvinger.

Advokat Thorbjørn Gjølstad er fast forsvarer for Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Thorbjørn Gjølstad er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag www.bondelaget.no og med Huseiernes Landsforbund www.huseierne.no

Fagområder: Fast eiendom, arv og skifte, straffesaker, konkurs, kontraktsrett, forvaltningsrett, ekspropriasjon mv

Wivien Duelien

Wivien Duelien

Sekretær

wivien@advokateneikongsvinger.no

Sekretær siden 1985