Advokatene

Myrvold, Nøkleby, Gjølstad & Løvberg

 

Kontorfelleskap MNA Med over 125 års erfaring

Velkommen til oss

Advokatene Myrvold, Nøkleby, Gjølstad & Løvberg driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap i Kongsvinger. Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende, bedrifter, offentlige organer m.fl. Vi gir råd og fører saker for domstoler, fylkesnemnder og andre tvisteløsningsorganer.

Advokatene Myrvold, Nøkleby, Gjølstad & Løvberg har med forskjellige advokatsammensetninger og forskjellige navn, drevet advokatvirksomhet i Kongsvinger siden 1893. Sakfører Ole A. Herud åpnet da sakførerforretning i Jonas Liesgt. 2, Kongsvinger.

Advokat Jan Erik Myrvold ble opptatt som kompanjong i advokatforretningen i 1975. Advokatene Liv Nøkleby og Thorbjørn Gjølstad tiltrådte advokatfellesskapet henholdsvis i 2001 og 2012. Kjetil Moe Løvberg tiltrådte i 2019.

Advokatfellesskapet har i dag kontor i Fjellgt. 5, Kongsvinger, i samlokalisering og samarbeid med Kreditorforeningen Øst SA.