ADVOKATENE
MYRVOLD & GJØLSTAD
Advokatkontor i Kongsvinger i over 130 år
I kontorfelleskap med advokatfirmaet Røseid & Co

Velkommen til oss

Advokatene Myrvold & Gjølstad driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap i Kongsvinger. Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, næringsdrivende, bedrifter, offentlige organer m.fl. Vi gir råd og fører saker for domstoler, fylkesnemnder og andre tvisteløsningsorganer.
Vår virksomhet drives i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Røseid & Co.

Advokatene Myrvold & Gjølstad har med forskjellige advokatsammensetninger og forskjellige navn, drevet advokatvirksomhet i Kongsvinger siden 1893. Sakfører Ole A. Herud åpnet da sakførerforretning i Jonas Liesgt. 2, Kongsvinger.

Advokat Jan Erik Myrvold ble opptatt som kompanjong i advokatforretningen i 1975. Advokat Thorbjørn Gjølstad tiltrådte advokatfellesskapet i 2012.

Advokatene Myrvold & Gjølstad har kontorfellesskap med advokatfirmaet Røseid & Co v. advokatene Kjetil Moe Løvberg og Mari Sveen Næss.

Advokatfellesskapet har i dag kontor i Rådhusgt. 2, 5. etg., 2212 Kongsvinger, i samlokalisering og samarbeid med Kreditorforeningen SA.