Fagområder

Advokatfellesskapet tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder, både offentligrettslige og privatrettslige.

Vi arbeider mest med saker innenfor følgende fagområder:

  • fast eiendom
  • arv og skifte
  • straffesaker
  • barnevern
  • familiesaker
  • kontraktsrett
  • forvaltningsrett
  • konkurs
  • arbeidsrett


Vi påtar oss saker også utenfor de nevnte rettsområdene.

Våre sekretærer har oversikt over advokatenes arbeidsområder og formidler forespørsler om nye saker til rett advokat i fellesskapet.