Våre medarbeidere

Advokat

myrvold@advokateneikongsvinger.no

Fagområder: 
Fast eiendom, arv og skifte, straffesaker, kontraktsrett, arbeidsrett, forvaltningsrett, ekspropriasjon mv

Advokat Jan Erik Myrvold avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1973. I 1973 – 1974 var han ansatt som politifullmektig ved Kongsberg politimesterembete. I 1974 – 1975 arbeidet han som dommerfullmektig ved Vinger og Odal sorenskriverembete. Han fikk advokatbevilling i 1975 og har siden da hatt egen advokatpraksis. Frem til 2018 var han fast forsvarer ved Glåmdal tingrett.

Advokat Jan Erik Myrvold har vært medlem og leder av Disiplinærutvalget for Østfold, Follo, Romerike og Hedmark kretser av Den norske Advokatforening. Han har vært medlem av Kontrollkomiteen i Sparebank 1 Østlandet og samarbeidsadvokat med Norges Bondelag og Huseiernes Landsforening, samt direktør i Kreditorforeningen Øst SA.

www.kred.no

Advokat

tg@advokatgjolstad.no

Fagområder: 
Fast eiendom, arv og skifte, straffesaker, konkurs, kontraktsrett, forvaltningsrett, ekspropriasjon mv

Advokat Thorbjørn Gjølstad avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1999. Han arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet i 2000-2001. I 2001-2004 var han dommerfullmektig ved Glåmdal tingrett. Fra 2004 har han vært privatpraktiserende advokat i Kongsvinger.

Advokat Thorbjørn Gjølstad er fast forsvarer for Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Thorbjørn Gjølstad er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag www.bondelaget.no og med Huseiernes Landsforbund www.huseierne.no

Mob: 48 27 23 78

Advokat

kjetil.moe.lovberg@roseid.no

Fagområder: 
Konkurs, strafferett, arv og skifte, kontraktsrett, arbeidsrett, barnevern

Advokat Kjetil Moe Løvberg har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2013. Han arbeidet i mange år som studentmedarbeider i advokatfirmaet Elden DA frem til 2014. Han var advokatfullmektig i advokatfirma Mejdell Jakobsen fra 2014-2016. Har drevet egen advokatpraksis i Kongsvinger siden 2016.

Advokat Kjetil Moe Løvberg driver allmenn advokatpraksis og tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor et bredt spekter av de private og offentlige rettsområder. Han har erfaring som både forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat Kjetil Moe Løvberg har jevnlig oppdrag som bostyrer i konkurs.

Mob: 415 08 279

Advokat

mari.sveen.naess@roseid.no

Fagområder: 
Jobber med de fleste typer saker, med et særlig fokus på straffesaker, foreldretvister, barnevernssaker, samlivsbrudd, arv og skifte.

Advokat Mari Sveen Næss har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2016. Hun jobbet som seniorkonsulent i Oslo tingrett fra 2011 til 2017, blant annet med planleggingen og gjennomføringen av 22. juli-saken. Hun var advokatfullmektig i Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS fra 2017 til 2019, før hun tiltrådte som advokat med egen bevilling i samme firma i mai 2019. Fra 1. januar 2023 er hun fast ansatt advokat i Advokatfirmaet Røseid & co.

Mari Sveen Næss driver innenfor allmenn advokatpraksis, og tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor et bredt spekter av private og offentlige rettsområder. Hun har erfaring både som forsvarer og bistandsadvokat.

Mob: 971 04 131

Sekretær

stine@advokateneikongsvinger.no

Deltidssekretær

trine@advokateneikongsvinger.no